LTC Harten

Nieuws

Voortgang verbouwing clubhuis

22 september 2020 – Redactie
Verbouwing_6Voor degenen die regelmatig tennissen zal het niet onopgemerkt zijn gebleven dat de bouw van het nieuwe tuinhuis in volle gang is. Na maanden van voorbereiding, bezichtigingen, meten, rekenen, tegenslagen en overleg is er begonnen met de bouw van een prachtig nieuw tuinhuis, passend bij ons karakteristieke clubhuis.
Na veel voorwerk en het uitruimen kon de sloop (wat door enkele leden is gedaan) van de oude “keet” op 31 augustus beginnen.
Verbouwing_11Op 4 september ging de nieuwbouw van start. Houthandel Bullinga uit Wageningen heeft op dezelfde plaats en fundering een mooi nieuw tuinhuis met veranda geplaatst wat de naam “keet” zeker niet meer verdient.
Afgelopen dinsdag 15 september zat het dak erop en ging natuurlijk de vlag uit en er is vast een pannenbiertje op gedronken. Inmiddels zijn de professionals klaar met hun werk en wordt vanaf nu de afbouw door eigen leden gedaan.
Er wordt hard gewerkt en de “klussers” verdienen dan ook een groot compliment voor hun tomeloze inzet.

Verbouwing_24

Wel is er nog dringend behoefte aan een vrijwilliger die het straatwerk onder de luifel met tegels van 60×60 wil uitvoeren. Hiervoor kunt u zich aan melden bij Kees van der Tak, tel. 06 – 54 76 52 96 of bij Ben Peters, tel. 06 – 21 55 83 37

Wordt vervolgd….

Tijdens de verbouwing zijn al veel foto’s gemaakt en zullen regelmatig nieuwe foto’s weer aan de collectie worden toegevoegd. Op 28 september zijn weer nieuwe foto’s toegevoegd.

Klik hier om de collectie te bekijken.


Voorbereidingen voor de verbouwing

25 augustus 2020 – Tineke Tichelaar
Kappen boom-01
Op het terrein van de tennisclub opkomend zie ik als eerste Kees van der Tak aan een touw trekken en er liggen heel veel grote takken op de grond. Beter kijkend staat er een trap tegen de boom en zie ik Henk van Holland zeer ontspannen in de boom zitten met een elektrische zaag. Gestaag werken beide heren door. Op de baan slaan we regelmatig een balletje mis, omdat we meeluisteren naar de aanwijzingen die de mannen elkaar geven om de takken niet op het dak vaKappen boom-02n het clubhuis te laten vallen. Aan het einde van de ochtend is bijna de hele top uit de boom. Op de vraag vanuit ons groepje wie de stam en de wortels gaat doen, komt als antwoord dat ze dat ook zelf gaan doen. Top, we mogen als tennisclub blij zijn met deze en alle andere vrijwilligers, die meehelpen bij de voorbereidingen van de verbouwing.

 

 


!! Nieuwe Corona maatregelen !!

Corona virus10 juli 2020 – Het bestuur
Op woensdag 24 juni is tijdens de persconferentie van minister-president Rutte aangekondigd dat de door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, per 1 juli wordt opgeheven mits de gemeente daar toestemming voor geeft. Deze toestemming hebben de verenigingen, onder voorwaarden, op 30 juni ontvangen.

Dat betekent dat sporters ouder dan 18 jaar geen afstand meer hoeven te houden tijdens de sportactiviteiten, waardoor het organiseren van toernooien, wedstrijden en tossen weer mogelijk is. Ook is weer publiek toegestaan. Het blijft echter belangrijk dat voor en na het sporten anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.

Daarnaast blijven de volgende voorschriften van kracht: blijf thuis als je ziek of verkouden bent, of als iemand uit jouw huishouden koorts heeft of positief op het Coronavirus is getest. Belangrijk is dat LTC Harten zorgvuldig met de geldende regels uit het protocol verantwoord sporten om moet gaan. De gemeente kan en mag handhaven als dat niet, of onvoldoende zorgvuldig gebeurt.

Instructies voor openstelling clubgebouw
Allereerst hebben we de binnenruimte beter geschikt gemaakt om aan de 1,5m afstand te voldoen. De grote tafel is weggehaald en bij ieder tafeltje zijn twee stoelen geplaatst. Ook de barkrukken zijn weggehaald zodat het bestellen aan de bar op voldoende afstand kan plaatsvinden.

Verder moeten de volgende regels moeten worden nageleefd:

  1. Bij verplaatsen van stoelen moet men er voor zorgen dat de 1,5m afstand blijft bestaan. Bij vertrek de stoelen weer terugzetten op de oorspronkelijke plaats. Bij ieder tafeltje staan 2 stoelen.
  2. Feitelijk moet er een looproute met pijlen en/of tape in de sportkantine en op het terras, met name van en naar de bar, aangebracht worden. Geef ook 1.5 meter vlakken aan voor de wachtrij. Aanbevolen wordt ook om de ingang vanaf het terras naar de bar en daarna terug naar het terras te scheiden. Zo voorkom je dat mensen elkaar kruisen. Gezien de zeer geringe drukte gaat dit bij ons wat ver. Bij de deur dus goed opletten of er iemand van de andere kant komt en zo ja dan elkaar voldoende ruimte geven.
  3. Er wordt gewerkt met één vrijwilliger achter de bar, zodat daar geen contact tussen personen plaatsvindt.
  4. Reken zoveel mogelijk af met de consumptiekaart. Leg deze op de bar zodat de bardienstmedewerker deze kan afstrepen. Betaal gepast met €10 bij aanschaf van een nieuwe kaart.
  5. Zorg dat er één persoon per tafel de bestelling doet aan de bar.
  6. Op een aantal vaste plekken liggen desinfectiemiddelen, doekjes. Daarbij staat uiteraard een prullenbak.
  7. Graag de vuile vaat na consumptie weg zetten in de daartoe opgestelde bakken.
  8. Vul de bidon zoveel mogelijk thuis met water.
  9. Wacht zoveel mogelijk buiten indien er mensen aanwezig zijn in de kleedkamers en/of WC.

Tossen
Vanaf 12 juli kan er weer getost worden. Op de zondagen is de tostijd vastgesteld van 10.00 uur tot 13.30 uur en zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Op woensdag is de tostijd van 13.30 uur tot 15.00 uur. Gezien de geringe opkomst op de woensdagen wordt vooralsnog 1 baan geblokt voor het tossen. Zodra meer mensen op de woensdag willen tossen zal ook de andere tennisbaan worden gereserveerd.

Hierbij kan opgemerkt worden dat tijdens het spelen, en dus ook tijdens het tossen, de anderhalve meterregel is opgeheven. Let op: een highfive, een knuffel e.d. is tijdens het spelen echter niet toegestaan. Voor en na het spelen is de anderhalve meter afstand regel wel van toepassing, zowel in het clubgebouw als op het terras.

Reserveren
Zoals in de vorige mail is aangegeven gaan de nieuwe vastgestelde starttijden in op 18 juli. Deze zijn 6.00 uur, 7.30 uur, 9.00 uur, 10.30 uur, 12.00 uur, 13.30 uur, 15.00 uur, 16.30 uur, 18.00 uur, 19.30 uur en 21.00 uur. Helaas is het technisch niet mogelijk om nu al deze nieuwe speeltijden in te voeren. Dat kan pas op 18 juli zelf. Wij verzoeken jullie om nu al bij het reserveren via de App vanaf 18 juli de nieuwe tijden te hanteren. Dat betekent dat je even met de datum moet scrollen. Vanaf 18 juli zijn de nieuwe speeltijden dan in het systeem vastgezet. Bestaande reserveringen die niet samenvallen met de vaste tijden zullen in overleg worden aangepast.

Rest ons jullie een mooie zomer te wensen met veel tennisplezier.


Uitnodiging nieuwe proefleden

1 juli 2020 – AC/TC
Uniek in onze omgeving; ontdek als 35-plusser het tennisplezier In Heelsum bij LTC Harten aan de Ginkelseweg.

Kom kenRegiocompetitienismaken als proeflid voor de komende drie maanden (juli-aug-sept) voor 30 euro, inclusief een tennisles van onze trainer Andy Blom.

Aan het einde van deze proefperiode wordt er afgesloten met een introductiemiddag met onze leden, waar gezellig een wedstrijdje gespeeld kan worden.

Wij kijken uit naar uw komst!

Voor meer informatie mail naar: vandelangemheen@outlook.com
Klik hier om het (pdf) aanmeldformulier te downloaden en eventueel te printen.


Actie4KidsOude tennisballen voor Actie4Kids

In de dameskleedkamer staat een mand waarin u oude tennisballen kunt deponeren. Deze worden ingezameld voor Actie4Kids. Zij vullen schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed (tennisbal) voor kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken.