LTC Harten

Nieuws

Lady’s and Gentleman’s toernooitje

Toernooi-0130 juli 2020 – AC/TC
Door de beperkende corona maatregelen zijn tot nu toe alle geplande interne toernooitjes niet door gegaan. Nu de strakke teugels wat gevierd zijn, willen we op zaterdag 15 augustus van 13:00 uur tot 17:00 uur een zogenaamd Lady’s and Gentleman’s  toernooitje organiseren.
Omdat onze kantine te klein is om de anderhalve meter te kunnen hanteren voor een grotere groep mensen,  zal het toernooitje zich geheel  buiten afspelen. We zijn dus afhankelijk van goed weer, mocht dat niet het geval zijn dan gaat het niet door.

Je kan je via de mail opgeven: activiteiten@ltcharten.nl
De sluitingsdatum is op 12 augustus.


!! Nieuwe Corona maatregelen !!

Corona virus10 juli 2020 – Het bestuur
Op woensdag 24 juni is tijdens de persconferentie van minister-president Rutte aangekondigd dat de door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, per 1 juli wordt opgeheven mits de gemeente daar toestemming voor geeft. Deze toestemming hebben de verenigingen, onder voorwaarden, op 30 juni ontvangen.

Dat betekent dat sporters ouder dan 18 jaar geen afstand meer hoeven te houden tijdens de sportactiviteiten, waardoor het organiseren van toernooien, wedstrijden en tossen weer mogelijk is. Ook is weer publiek toegestaan. Het blijft echter belangrijk dat voor en na het sporten anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.

Daarnaast blijven de volgende voorschriften van kracht: blijf thuis als je ziek of verkouden bent, of als iemand uit jouw huishouden koorts heeft of positief op het Coronavirus is getest. Belangrijk is dat LTC Harten zorgvuldig met de geldende regels uit het protocol verantwoord sporten om moet gaan. De gemeente kan en mag handhaven als dat niet, of onvoldoende zorgvuldig gebeurt.

Instructies voor openstelling clubgebouw
Allereerst hebben we de binnenruimte beter geschikt gemaakt om aan de 1,5m afstand te voldoen. De grote tafel is weggehaald en bij ieder tafeltje zijn twee stoelen geplaatst. Ook de barkrukken zijn weggehaald zodat het bestellen aan de bar op voldoende afstand kan plaatsvinden.

Verder moeten de volgende regels moeten worden nageleefd:

  1. Bij verplaatsen van stoelen moet men er voor zorgen dat de 1,5m afstand blijft bestaan. Bij vertrek de stoelen weer terugzetten op de oorspronkelijke plaats. Bij ieder tafeltje staan 2 stoelen.
  2. Feitelijk moet er een looproute met pijlen en/of tape in de sportkantine en op het terras, met name van en naar de bar, aangebracht worden. Geef ook 1.5 meter vlakken aan voor de wachtrij. Aanbevolen wordt ook om de ingang vanaf het terras naar de bar en daarna terug naar het terras te scheiden. Zo voorkom je dat mensen elkaar kruisen. Gezien de zeer geringe drukte gaat dit bij ons wat ver. Bij de deur dus goed opletten of er iemand van de andere kant komt en zo ja dan elkaar voldoende ruimte geven.
  3. Er wordt gewerkt met één vrijwilliger achter de bar, zodat daar geen contact tussen personen plaatsvindt.
  4. Reken zoveel mogelijk af met de consumptiekaart. Leg deze op de bar zodat de bardienstmedewerker deze kan afstrepen. Betaal gepast met €10 bij aanschaf van een nieuwe kaart.
  5. Zorg dat er één persoon per tafel de bestelling doet aan de bar.
  6. Op een aantal vaste plekken liggen desinfectiemiddelen, doekjes. Daarbij staat uiteraard een prullenbak.
  7. Graag de vuile vaat na consumptie weg zetten in de daartoe opgestelde bakken.
  8. Vul de bidon zoveel mogelijk thuis met water.
  9. Wacht zoveel mogelijk buiten indien er mensen aanwezig zijn in de kleedkamers en/of WC.

Tossen
Vanaf 12 juli kan er weer getost worden. Op de zondagen is de tostijd vastgesteld van 10.00 uur tot 13.30 uur en zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Op woensdag is de tostijd van 13.30 uur tot 15.00 uur. Gezien de geringe opkomst op de woensdagen wordt vooralsnog 1 baan geblokt voor het tossen. Zodra meer mensen op de woensdag willen tossen zal ook de andere tennisbaan worden gereserveerd.

Hierbij kan opgemerkt worden dat tijdens het spelen, en dus ook tijdens het tossen, de anderhalve meterregel is opgeheven. Let op: een highfive, een knuffel e.d. is tijdens het spelen echter niet toegestaan. Voor en na het spelen is de anderhalve meter afstand regel wel van toepassing, zowel in het clubgebouw als op het terras.

Reserveren
Zoals in de vorige mail is aangegeven gaan de nieuwe vastgestelde starttijden in op 18 juli. Deze zijn 6.00 uur, 7.30 uur, 9.00 uur, 10.30 uur, 12.00 uur, 13.30 uur, 15.00 uur, 16.30 uur, 18.00 uur, 19.30 uur en 21.00 uur. Helaas is het technisch niet mogelijk om nu al deze nieuwe speeltijden in te voeren. Dat kan pas op 18 juli zelf. Wij verzoeken jullie om nu al bij het reserveren via de App vanaf 18 juli de nieuwe tijden te hanteren. Dat betekent dat je even met de datum moet scrollen. Vanaf 18 juli zijn de nieuwe speeltijden dan in het systeem vastgezet. Bestaande reserveringen die niet samenvallen met de vaste tijden zullen in overleg worden aangepast.

Rest ons jullie een mooie zomer te wensen met veel tennisplezier.


Regionaal Recreanten Tennis 2020

Regionaal Recreanten tennis13 juli 2020 – Ben Peters
In verband met de Carona crisis en de invloed daarvan op onze competitie is besloten dat de openingsdag op 16 juni niet gehouden wordt.

Wat de competitie betreft, heeft het bestuur besloten om een halve competitie te gaan spelen.

Daarvoor zijn 6 speeldagen beschikbaar van dinsdag 14 juli tot en met 25 augustus.

Het lukt dit jaar om maar met één team hieraan deel te nemen.

Hier hier voor meer informatie over deze competitie.


Uitnodiging nieuwe proefleden

1 juli 2020 – AC/TC
Uniek in onze omgeving; ontdek als 35-plusser het tennisplezier In Heelsum bij LTC Harten aan de Ginkelseweg.

Kom kenRegiocompetitienismaken als proeflid voor de komende drie maanden (juli-aug-sept) voor 30 euro, inclusief een tennisles van onze trainer Andy Blom.

Aan het einde van deze proefperiode wordt er afgesloten met een introductiemiddag met onze leden, waar gezellig een wedstrijdje gespeeld kan worden.

Wij kijken uit naar uw komst!

Voor meer informatie mail naar: vandelangemheen@outlook.com
Klik hier om het (pdf) aanmeldformulier te downloaden en eventueel te printen.


Actie4KidsOude tennisballen voor Actie4Kids

In de dameskleedkamer staat een mand waarin u oude tennisballen kunt deponeren. Deze worden ingezameld voor Actie4Kids. Zij vullen schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed (tennisbal) voor kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken.