LTC Harten

Nieuws

!! Er mag weer worden gedubbeld !!

Corona virus22 april 2020 – Het bestuur
Vanaf 25 mei mogen we weer dubbelen (maximaal 4 personen per baan, dus niet doordraaien met 5 of 6 personen). Wel blijft de verplichting om de baan vooraf vanuit huis te reserveren om op deze manier contacten tussen leden zoveel mogelijk te vermijden. Dit lijkt niet direct sociaal maar het is beter voor onze gezondheid. Dus laat komen en niet blijven hangen is het uitgangspunt.

En niet te vergeten, houd 1.5 m afstand ook met je dubbelpartner.

Het clubhuis blijft voorlopig gesloten. Tossen gaat dus nog niet door. Wel mag er op de toss tijden afgesproken worden met maximaal 4 personen per baan.

Voor het verplichte reserveren blijven we de KNLTB ClubApp gebruiken. We willen hierin een vast schema met periodes van 90 minuten vastleggen. De laatste 10 minuten van deze periode zijn dan bedoeld om de banen te vegen en de baan te verlaten.

De afgelopen twee weken is dat goed gegaan, maar nog lang niet alle leden zijn actief geworden. Dit gaat nu waarschijnlijk wel weer gebeuren. Zoals iedereen weet wordt er bij onze vereniging gespeeld in een groot aantal groepjes. Ieder groepje heeft een vaste speeltijd in de week. Deze speeltijden worden door iedereen gerespecteerd. Men weet over het algemeen precies wanneer deze groepjes spelen en houdt daar rekening mee. Dit is de cultuur in onze club. Maar hoe gaat dat worden wanneer iedereen een periode van 1.5 uur kan reserveren, ook op tijden dat er normaliter groepjes spelen? Soms bewust, soms uit onwetendheid over het bestaan van een groepje op een bepaald tijdstip.

We hebben dit probleem uitvoerig besproken in het bestuur. Wij zijn van mening dat een aanpak waarbij we de groepjes vastzetten in de KNLTB ClubApp, het minst tot irritaties van leden zal leiden. Daarbuiten blijft net als nu veel tijd beschikbaar om zomaar te gaan tennissen (na reservering). Eigenlijk meer dan nu omdat via de KNLTB ClubApp meteen zichtbaar is wanneer de baan vrij is. Daarom willen we deze aanpak als eerste uitproberen. Dit geeft rust bij het reserveren, je hoeft er dan ook niet als de kippen bij te zijn om jouw tijd een aantal weken van te voren vast te leggen. Wel moet een groepje dat in een bepaalde week niet gaat spelen de reservering in die week cancelen, zodat anderen er dan gebruik van kunnen maken.

Binnen de groepjes zelf weet men wie er op een bepaald moment heeft gespeeld, dus mocht in het onaangename geval, dat een van onze leden op een gegeven moment positief getest wordt op corona, dan is altijd na te gaan met wie deze persoon getennist heeft. Hopelijk zal dat niet voorkomen.


Regionaal Recreanten Tennis 2020

Regionaal Recreanten tennis15 maart 2020 – Ben Peters
In verband met de Carona crisis en de invloed daarvan op onze competitie is besloten dat de openingsdag op 16 juni niet gehouden wordt.

Wat de competitie betreft, wachten wij op de maatregelen die 1 juni zullen gaan gelden. Dan zal worden bepaald of er nog wordt gespeeld of niet. Misschien wel een halve competitie in augustus?


Summer Renkums Open toernooi

18 maart 2020 – AC/TC
Op  29 juni 2020 start het Summer Renkums Open toernooi. Klik hier om je op te geven.

Summer Renkums Open 2020


Goed bezochte ledenvergadering

13 februari 2020 – Secretaris
ALgLedenvergadering_3B
Op maandag 10 februari was de algemene  jaarlijkse ledenvergadering van onze tennisvereniging, voor het eerst met gebruik van een microfoon, zodat iedereen mee kan luisteren en praten. We bestaan alweer 72 jaar en mogen ons verheugen over het feit dat de vereniging financieel gezond is,  een stabiel aantal leden heeft en we over het algemeen met veel plezier op de baan staan.
Naast het vijftallige bestuur zijn 26 leden aanwezig. De vergadering verloopt soepel en bijna alle agendapunten worden afgezien van enkele op- en aanmerkingen goedgekeurd en afgehandeld.
ALgLedenvergadering_15Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer het “lid van het jaar” benoemd. Dit jaar zijn het Ria Hendriks en Janny van de Langemheen. Beide vrouwen hebben op diverse, verschillende terreinen veel gedaan voor de vereniging. Janny heeft o.a. samen met Evert Overeem het feest voor het 70-jarig bestaan georganiseerd en veel tijd gestoken in het opruimen en ordenen van de tuin. Daarnaast doet zij momenteel de ledenadministratie.
Ria heeft lange tijd het papieren clubblad verzorgd, evenals de ledenadministratie. Zij is momenteel als redacteur betrokken bij de website en zij heeft de tuin onder haar hoede genomen.
Beide vrouwen worden voor hun inzet bedankt met bloemen, een naamplaatje en een vermelding in het  “Gouden Boek”.

Een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering is het vervangen van de keet en het verbouwen van de kantine. Kees van der Tak heeft een presentatie gemaakt met de mogelijkheden en Ben Peters legt uit wat de bedoeling is. Uiteindelijk krijgt het Bestuur het mandaat om tot maximaal € 50.000 de verbouwing te realiseren, met daaraan gekoppeld het verzoek een vergadering te plannen waarin de plannen gepresenteerd worden aan belangstellende leden. Het werk wordt deels gedaan door professionals, deels door de leden. Ook voor de inrichting zal het bestuur te rade gaan bij leden en/of commissies.

ALgLedenvergadering_4BAls afsluiting een greep uit de rondvraag, waarin Tonnie Hagen vraagt om mezenkastjes voor het bestrijden van de eikenprocessierups, Evert Overeem ook dit jaar op 6 en 7 juni meedoet aan de kunstroute en zijn werk exposeert in het clubgebouw, Marion van Holland vraagt of de jeu de boules baan gebruikt kan worden om het terras uit te breiden en Mieke de Bakker vraagt wat de mogelijkheden zijn voor mensen die de contributie niet kunnen betalen en toch graag willen spelen.

De vergadering wordt afgerond en de voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en de inbreng.


Actie4KidsOude tennisballen voor Actie4Kids

In de dameskleedkamer staat een mand waarin u oude tennisballen kunt deponeren. Deze worden ingezameld voor Actie4Kids. Zij vullen schoenendozen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed (tennisbal) voor kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken.