AC-TC

Activiteiten commissie & Technische commissie (AC/TC)

Voorzitter AC/TC Ben Peters 06-21558337
Secretaris Ineke van den Abeele 0317-318487 – activiteiten@ltcharten.nl
Competitieleider Febi Muller 0317-316677 – VCL
Competitieleider Greet Wijnholds 06-27508032 – VCL
Lid Kees van der Tak 0317-317562

De werkzaamheden van de AC/TC bestaat uit: Het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.