Introducé reglement

Ieder lid mag maximaal tweemaal per jaar een introducé gratis kennis laten maken met onze tennisvereniging.

Indien je vaker een introducé wilt laten tennissen, dient € 5 per gereserveerde speelperiode van 1,5 uur te worden betaald aan de penningmeester.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL28 INGB 0003 7244 13 van LTC Harten met vermelding van naam lid en introducé.

Een niet-lid mag maximaal tweemaal per jaar geïntroduceerd worden.

Gebruik van tennisschoenen is verplicht.