Historie

 

Historie LTC Harten

Sinds 1948

LTC Harten is in 1948 opgericht als bedrijfstennisvereniging van de Koninklijke van Gelder papierfabriek. De naam Harten is ontleend aan het landgoed Harten aan de Hartenseweg te Renkum. Hier werd tot 2001 getennist. In 2001 betrokken we ons nieuwe tennispark aan de Ginkelse weg 11 in Heelsum naast de golfbaan. Tenissen bij LTC Harten in Renkum 2

Het ontstaan van onze Tennisvereniging Harten

Opgetekend door Jan Nieveld – 1988

Als midden 1946 VGZ Huize Harten van Nol in’t Bosch overneemt, is de heel zuidwand van de Hartenseweg in bezit van VGZ, met uitzondering van Café en Stalhouderij van Lent, gelegen net ten westen van de Oliemolenbeek. Deze heer van Lent was niet genegen zijn grondgebied aan VGZ over te doen, maar na vele strubbelingen en onder druk van de Gemeente Renkum ging hij met een ruil accoord en wel een nieuw Café en huis met stalling voor enkele vrachtwagens aan de Noordkant, waarvoor VGZ een groot terrein gelegen tussen het terrein voor het nieuwe kerkhof en het door de heer van Ginkel aan de Gemeente overgedane bouwterrein met daarachter het terrein van de heer Du Pree van Baron Schimmelpenninck moest kopen.
En nu komt het begin van tennispark Harten, n.l. de heren van Koppenhage en Smidt, altijd en vooral door hun liefde voor tennis, komen op het idee, dat daar naast het kerkhof een schitterende plaats is voor een tennisbaan. De heer Smidt, als secretaris van de heer B. Beuker, is de aangewezen man om de kat de bel aan te binden. Hij weet op een gunstig ogenblik de aandacht van de heer Beuker, één van de drie directeuren van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder en Zonen, hiervoor te krijgen. Hij krijgt de opdracht de verlangens hierna te peilen onder de VGZ mensen in Renkum.
Het resultaat is, dat Renkum op een zonnige zaterdagmiddag in juni een vlag ziet wapperen naast het terrein van het nieuwe kerkhof en tot de ontdekking komt dat er twee prachtige tennisbanen, aangelegd door de firma Werning te Leiden, aan de rand van het bos liggen. Er staat een karweiwagen en er bij een groepje mensen met in hun midden het voorlopige bestuur van tennisclub Harten, bestaande uit Ir. van Rijhn, voorzitter, de heer Berghuis, secretaris, en de heer Valkhof penningmeester, en de gewone leden, mejuffrouw Priester en de heer Frenzen.
Zij staan te wachten op de heer en mevrouw B. Beuker, waarvan de laatste met het doorknippen van een lint de toegang opent van deze banen. Na een korte dankrede van Ir. van Rijhn, worden deze banen direct in bezit genomen door de echtparen Saarberg en Brauns, welke ons een leuke set tennis laten zien. Daarna nemen nog enkele leden van Harten, die de tennissport enigszins meester zijn bezit van de banen. De heren Schmidt en van Koppenhage, nodigen daarna de leden, die deze sport niet meester uit de volgende weken zich door hen de grondbeginselen van deze sport te laten bijbrengen.Voor het seizoen om is, worden we verrast met een clubhuis, naar ontwerp van de heer Ozinga, bouwkundige belast met toezicht op de nieuwbouw van VGZ. Dit huisje wordt ingewijd met een wedstrijd tegen een team van AKU Arnhem.
Het is dan ……… 19….

Historie_012

Clubhuis aan de Hartenseweg

Historie_010

 

Historie_009

 

Historie_002(Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen)

Historie_011

 

Historie_001(Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen)

Verhuizing van Tennisvereniging Harten
naar Wilhelminasportpark

Historie_016Historie_017(Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen)

Historie_008

Historie_005(Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen)

60 jarig jubileum LTC Harten

Historie_003(Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen)

Historie_015

Historie_013

Historie_004(Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen)

Historie_006

Historie_007