Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging  lidmaatschap LTC HARTEN

U kunt het lidmaatschap beëindigen door een schriftelijke opzegging te sturen naar de secretaris van het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot 1 januari een lidmaatschap dient dus
voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd.