Privacyverklaring

Privacyverklaring LTC Harten

Dit is de privacyverklaring van LTC Harten gevestigd te Heelsum,

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@ltcharten.nl

Bij het aangaan van het lidmaatschap worden persoonsgegevens gevraagd. Tevens wordt gevraagd of ook een lidmaatschap van de KNLTB gewenst is. Het lidmaatschap van de KNLTB is verplicht bij deelname aan competitiewedstrijden en bij het meedoen aan tennistoernooien bij andere clubs. De door de KNLTB benodigde gegevens worden dan door de ledenadministrateur verstrekt aan de KNLTB. Verder worden de persoonsgegevens niet aan derden buiten de vereniging verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden door LTC Harten verzameld:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

De bewaartermijn voor deze persoonsgegevens geldt voor de duur van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 Jaar.

Persoonsgegevens en foto’s mogen niet zonder toestemming van de betrokkenen gepubliceerd worden. Dit betekent dat de grote hoeveelheid foto’s van de evenementen niet langer zomaar op de website gezet mogen worden. Het is natuurlijk onmogelijk om voor iedere foto afzonderlijk toestemming te vragen aan alle zichtbare personen. Daarom worden onderstaande vragen gesteld aan ieder nieuw lid. Bij wijziging van standpunt kan men dit altijd kenbaar maken via een e-mail naar secretaris@ltcharten.nl.

De vragen zijn:

Ik ga akkoord met het opnemen van mijn naam in de met een password afgeschermde ledenlijst met telefoonnummers. Ja /Nee
Ik ga akkoord met het opnemen van mijn gegevens op de LTC Harten website bij de commissies waarin ik nu of in de toekomst mogelijk zit:
Naam Ja /Nee
Foto Ja /Nee
E-mail adres Ja /Nee
Telefoonnummer Ja /Nee
Ik geef toestemming voor het plaatsen op de website van foto’s waar ik op sta:
Duidelijk herkenbaar Ja /Nee
Nauwelijks herkenbaar op de achtergrond Ja /Nee

Beveiliging persoonsgegevens

LTC Harten treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot alleen de noodzakelijke gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van LTC Harten. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. LTC Harten raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.