Baanreglement

1 Spelers die een baan verlaten dienen deze baan te slepen, tenzij op aanwijzing van de baancommissaris anders wordt beslist. Dit dient te gebeuren vanaf de omrastering en dan in een kring naar het midden toe.
2 Als er gespeeld is bij miezerig en regen weer, zodat de banen duidelijk nat zijn dan mag er niet worden geveegd.
3 Als er water op de baan blijft staan, mag het water niet verwijderd worden door middel van trekkers, vegers of iets dergelijks. Dit beschadigt namelijk de baan. Wacht met betreden van de baan tot het afwateringssysteem zijn werk heeft gedaan.
4 Als er sneeuw of rijp op de baan ligt moet dit op een natuurlijke wijze verdwenen zijn voordat de banen weer bespeeld kunnen worden. Ook hier geldt dat trekkers en vegers verboden zijn.
5 Er mag niet worden gespeeld na vorst tijdens dooi, dus bij opdooi als wel de bovenlaag gedooid is maar niet de fundering.
6 Voor het spelen de namen van de spelers/speelsters op de lijst in de kleedkamer opschrijven. Speel ook eens op baan 2, zodat beide banen zo veel mogelijk gelijkmatig worden bespeeld.
7 Eens per week zal groot onderhoud plaats vinden, waarbij de banen worden opgeborsteld. Dit onderhoud wordt gedaan door de groundsman op wisselende tijden. Houd hier rekening mee.
8 Introducés. De tennisbanen zijn vrij beschikbaar voor leden van LTC Harten. Een niet-lid mag maximaal tweemaal per jaar gratis geïntroduceerd worden. Indien u vaker een introducé wilt laten tennissen, dient € 10 per dagdeel te worden betaald. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL28 INGB 0003 7244 13 van LTC Harten met vermelding van naam lid en introducé, of in een envelop met naam lid en introducé deponeren in de doos in de dameskleedkamer.
De introducé kan voor het in de agenda genoteerde dagdeel, dit zijn 4 aaneengesloten uren, tennissen met het introducerend lid. Er wordt altijd gespeeld volgens de regels van het baanreglement.
9 Verzoek om honden op het tennispark aan te lijnen. Geen glaswerk of iets dergelijks meenemen naar de baan.
10 Een baan reserveren kan met de ClubApp. Het slepen na het spelen dient binnen de gereserveerde tijd plaats te vinden.
11 Tijdens toernooien en competitiewedstrijden kan pas na afloop daarvan door niet-deelnemende leden worden gespeeld.
12 Vergeet niet de baanverlichting uit te doen en het park (toegangshek van park en banen en de kleedkamers) af te sluiten!
13 Gebruikelijke tenniskleding en schoeisel is op de baan voorgeschreven.