Baanreglement

1 Spelers die een baan verlaten dienen deze baan te slepen, tenzij op aanwijzing van de baancommissaris anders wordt beslist. Dit dient te gebeuren vanaf de omrastering en dan in een kring naar het midden toe.
2 Indien er sneeuw op de baan ligt mag deze niet worden verwijderd
3 Er mag niet worden gespeeld na vorst tijdens dooi, dus bij opdooi als wel de bovenlaag gedooid is maar niet de fundering.
4 Voor het spelen de namen van de spelers/speelsters op de lijst in de kleedkamer opschrijven. Speel ook eens op baan 2, zodat beide banen zo veel mogelijk gelijkmatig worden bespeeld.
5 Eens per week zal groot onderhoud plaats vinden, waarbij de banen worden opgeborsteld. Dit onderhoud wordt gedaan door de groundsman op wisselende tijden. Houd hier rekening mee.
6 De tennisbanen zijn vrij beschikbaar voor leden van LTC Harten. Een niet-lid mag maximaal tweemaal per jaar gratis geïntroduceerd worden. Indien u vaker een introducé wilt laten tennissen, dient € 10 per dagdeel te worden betaald. U kunt het verschuldigde bedrag:

  • overmaken op rekeningnummer NL28 INGB 0003 7244 13 van LTC Harten met vermelding van naam lid en introducé, of
  • in een envelop met naam lid en introducé deponeren in de doos in de dameskleedkamer.
7 Verzoek om honden op het tennispark aan te lijnen. Geen glaswerk of iets dergelijks meenemen naar de baan.
8 De langst spelende partij dient een half uur na aankomst van wachtenden (minimaal 2 personen) het speelveld te verlaten. Bij acht of meer wachtenden wordt uitsluitend in dubbelpartijen gespeeld. Indien er toss-spelers na de reguliere toss tijden vrij willen spelen moeten zij wachtende vrij-spelers voorrang geven.
9 Tijdens toernooien en competitiewedstrijden kan pas na afloop daarvan door niet-deelnemende leden worden gespeeld. Bij les blijft één baan beschikbaar.
10 Vergeet niet het park (toegangshek van park en banen en de kleedkamers) af te sluiten !!!
11 Gebruikelijke tenniskleding en schoeisel is op de baan voorgeschreven.