Bestuur & Commissies

Bestuur
Voorzitter:  Wim Burger 06-21212112 – w.burger69@upcmail.nl
Secretaris: Tineke Tigchelaar 06-82659980 – secretaris@ltcharten.nl
Penningmeester: Willeke de Kok 0317-313407 – willeke.dekok@gmail.com
Voorzitter TC/AC: Ben Peters 06-21558337- peters.fam@upcmail.nl
Alg lid coördinator: Kees van der Tak 0317-317562 – kees@vdtak.eu

Wim Burger  Pasfoto Tineke Tigchelaar Willeke Ben Peters-02  Kees_van_der_Tak 150 hg
Wim Tineke Willeke Ben Kees

Ledenadministratie
Janny van de Langemheen tel: 06 28824388 – jvdl@kpnmail.nl
Janny van de Langemheen
Janny

Activiteiten commissie & Technische commissie (AC/TC)
Voorzitter: Ben Peters 06-21558337
Secretaris: Ineke van den Abeele  0317-318487 – activiteiten@ltcharten.nl
Competitieleider: Febi Muller 0317-316677 – VLC
Competitieleider: Greet Wijnholds 06-27508032 – VLC
Kees van der Tak 0317-317562

Ben Peters-02 Pasfoto Ineke Febi Muller klein Pasfoto Greet Wijholts Kees_van_der_Tak 150 hg
Ben Ineke  Febi  Greet Kees

Trainer
Andy Blom 06-14527404 – andyblom@kpnmail.nl

Andy Blom
Andy

Commissie Onderhoud
Kees van der Tak (coördinator) 0317-317562
Henk van Holland 0317-316730
Ben Peters 06-21558337
Bram van Ommeren (baanonderhoud)

Kees_van_der_Tak 150 hg Henk-van-Holland-75 b Ben Peters-02
Kees Henk Ben Bram

Kantine en Bardienst
Mieke de Bakker (voorzitter) 0317-31813
Janny van de Langemheen 06-28824388
Kim van Luong 0317-313861
Jos van Megen 0317-842302
Tineke Tigchelaar 06-82659980
Hetty Overeem 0317-311024
Ineke van der Tuin 0317-314054
Jeannette Weber 0317-319466
John van Dam 0317-842032
Mieke-Bakker-75 br  Janny van de Langemheen Kim 75 br Pasfoto Jos Pasfoto Tineke Tigchelaar
Mieke Janny L Kim Jos Tineke
Evert-en-Hetty-20120506_75 b Ineke-van-der-Tuin-75 b Pasfoto Greet Wijholts Pasfotoj John
Hetty Ineke Greet John

Commissie schoonmaak
Coördinator: Willeke de Kok 0317-313407
Willeke
Willeke

Commissie Lief & Leed
Nancy Jansen 0317-350156
Hetty Overeem  0317-311024

Commissie Ledenwerving
Diny Bijkerk 06-45792208
Cees Bijkerk 06-10868319
Enna van Laar 026-3333813
Anne van Laar 026-3333813

 Pasfoto Enna van Laar Pasfoto Anne van Laar
Diny Cees Enna Anne

Website & Redactie
Redacteur: Ria Hendriks 0317-350201
Redacteur: Greet Wijnholds 06-27508032
Web-master: Harm Wezel 0317-350087
redactie@ltcharten.nl

Pasfoto Greet Wijholts Pasfoto Ria Hendriks Harm_20150618
Greet Ria Harm