Bestuur & Commissies

Bestuur
Voorzitter:  Wim Burger 06-21212112 – w.burger69@upcmail.nl
Secretaris: Tineke Tigchelaar 06-82659980 – secretaris@ltcharten.nl
Penningmeester: Willeke de Kok 0317-313407 – willeke.dekok@gmail.com
Voorzitter TC/AC: Dita Oosterhuis 0317-310162 – ditaoosterhuis@hotmail.com
Alg lid coördinator: Kees van der Tak 0317-317562 – kees@vdtak.eu

Wim Burger  Pasfoto Tineke Tigchelaar Willeke Dita-2  Kees_van_der_Tak 150 hg
Wim Tineke Willeke Dita Kees

Ledenadministratie
Janny van de Langemheen tel: 06 28824388 – jvdl@kpnmail.nl
Janny van de Langemheen
Janny

Activiteiten commissie & Technische commissie (AC/TC)
Voorzitter en competitieleider: Dita Oosterhuis
0317-310162 – ditaoosterhuis@hotmail.com
Secretaris: Ineke van den Abeele  0317-318487 – ineke@van-den-abeele.nl
Febi Muller 0317-316677
Ben Peters 06-21558337
Greet Wijnholds 06-27508032

Dita-2 Pasfoto Ineke Febi Muller klein Ben Peters-02 Pasfoto Greet W
Dita Ineke  Febi Ben  Greet

Trainer
Andy Blom 06-14527404 – andyblom@kpnmail.nl

Andy Blom
Andy

Commissie Onderhoud
Kees van der Tak (coördinator) 0317-317562
Henk van Holland 0317-316730
Ben Peters 06-21558337
Bram van Ommeren (baanonderhoud)

Kees_van_der_Tak 150 hg Henk-van-Holland-75 b Ben Peters-02
Kees Henk Ben Bram

Kantine en Bardienst
Mieke de Bakker (voorzitter) 0317-318139
Janny Smedes  0317-310870
Janny van de Langemheen 06-28824388
Kim van Luong 0317-313861
Jos van Megen 0317-842302
Hetty Overeem 0317-311024
Ineke van der Tuin 0317-314054
Jeannette Weber 0317-319466
John van Dam 0317-842032
Mieke-Bakker-75 br Jannie Smedes Janny van de Langemheen Kim 75 br
Mieke Janny S Janny L Kim
Pasfoto Jos Evert-en-Hetty-20120506_75 b Ineke-van-der-Tuin-75 b greet-secretaris-75 b Pasfotoj John
Jos Hetty Ineke Jeannette John

Commissie schoonmaak
Coördinator: Willeke de Kok 0317-313407
Willeke
Willeke

Commissie Lief & Leed
Nancy Jansen 0317-350156
Hetty Overeem  0317-311024

Commissie Ledenwerving
Diny Bijkerk 06-45792208
Cees Bijkerk 06-10868319
Enna van Laar 026-3333813
Anne van Laar 026-3333813

 Pasfoto Enna van Laar Pasfoto Anne van Laar
Diny Cees Enna Anne

Website
Web-master: Harm Wezel 0317-350087 – redactie@ltcharten.nl

Harm_20150618
Harm